Pure portal

Dette brugerspor har til hensigt at videndele, erfaringsudveksle og samarbejde omkring implementering og forbedring af Pure 5 standard portalen.

Det forventes, at næste møde i brugersporet bliver afholdt primo-medio august 2018.

De deltagende universiteter og institutioner er for nuværende:

Aalborg Universitet
Status: Forventes at gå live i oktober 2018
Portal adresse: n/a
Kontakt: Anne Lykke, al@aub.aau.dk


Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Status: Portalen er bestilt
Portal adresse: n/a
Kontakt: Henning Grauballe, 


Copenhagen Business School
Status: Live
Portal adresse: https://research.cbs.dk/da/
Kontakt: Dicte Madsen, dm.lib@cbs.dk


Roskilde Universitet
Status: Live
Portal adresse: https://forskning.ruc.dk/da/
Kontakt: Lene Pedersen, lerope@ruc.dk


Syddansk Universitet
Status: Implementering/test
Portal adresse: https://portal.findresearcher.sdu.dk/ (password beskyttet)
Kontakt: Lone Grip, logr@bib.sdu.dk


Anne Lykke er udpeget til tovholder af dette brugerspor.

Henvendelser angående ændring eller opdatering af information på denne side kan sendes til logr@bib.sdu.dk.