Rapportgenerering

Dette brugerspor samarbejder om fælles rapportdefinitioner på udvalgte områder som Open Access, selvevaluering/akkreditering, bibliometriske indikatorer og hvad der ellers kan være ønsker om.

Rapportdefinitioner

  • Poster oprettet efter høstdato, som tilhører høståret. Indberetningsår skal være høstår + 1 år

DKUNI_(BFI_niveauer)_Antal_artikler_på_Niv_2_og_Niv_1_Analyse_og_Liste

  • BFI artikler: Niveau 2 og Niveau 1 i samme rapport: Analyse og Liste

DKUNI_(BFI_Admin)_Oprettet_efter_høst_indberetningsår_det_aktuelle_år