Styregruppen

Pure-samarbejdet ledes af en styregruppe, som består af et fast medlem fra hver af de deltagende institutioner. Styregruppen afholder mindst 2 møder årligt, og der kan sendes en stedfortræder for et fast medlem, hvis dette er meddelt Styregruppens formand. De deltagende institutioner udpeger sit Styregruppemedlem blandt institutionens ansatte.

Andre institutioner kan optages i Pure-samarbejdet efter nærmere aftale. Ved indtræden i samarbejdet aftales de nærmere vilkår for deltagelse i Styregruppens arbejde.

Pure-styregruppen, repræsentanter

Danske Universiteter

Samarbejdspartnere

Elsevier

Henrik S. Rasmussen, h.rasmussen@elsevier.com, Elsevier-Aalborg