Universiteternes Pure-kontorer

Aalborg Universitet
VBN-teamet, Aalborg Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://vbn.aau.dk
Pure-kontor: http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/
Kontakt: vbn@aub.aau.dk


 

Aarhus Universitet
AU Library
Forskningsportal: http://www.au.dk/forskning/
http://medarbejdere.au.dk/pure/
Kontakt: pure@au.dk


 

Copenhagen Business School
CBS Bibliotek
Forskningsportal: http://www.cbs.dk/forskning
Kontakt: research.lib@cbs.dk


 

Danmarks Tekniske Universitet
DTU Bibliotek
Forskningsportal: http://orbit.dtu.dk/en/
Kontakt: orbit@dtu.dk


 

IT Universitet i København
ITU Research Support
Forskningsportal: http://en.itu.dk/Research
Kontakt: pure@itu.dk


 

Københavns Universitet
Forskningsportal: http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/
Kontakt: curis@adm.ku.dk


 

Roskilde Universitet
Roskilde Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://www.ruc.dk/forskning/
Pure-kontor: http://rub.ruc.dk/for-ansatte/forskersupport/naar-du-forsker/forskningsregistrering/
Kontakt: rucforsk@ruc.dk


 

Syddansk Universitet
Syddansk Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://www.sdu.dk/forskning
Pure-kontor: http://www.sdu.dk/forskning/forskningspublicering/pure
Kontakt: puresupport@bib.sdu.dk


 

Samarbejdspartnere


 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
KADK Bibliotek
Forskningsportal: https://kadk.dk/forskning-og-kunstnerisk-udviklingsvirksomhed
Kontakt: leri@kadk.dk


 

Region Hovedstaden
Purekontor:
Kontakt: Pure@regionh.dk

 


 

Øvrige Pure-kollegaer i Danmark


 

University College Danmark
UC Viden
Vidensportal: https://www.ucviden.dk/portal/
Kontakt: