Universiteternes Pure-kontorer

Aalborg Universitet
VBN-teamet, Aalborg Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://vbn.aau.dk
Hjemmeside: http://www.team.vbn.aau.dk/
Kontakt: vbn@aub.aau.dk


Aarhus Universitet
AU Library
Forskningsportal: http://www.au.dk/forskning/
Hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/pure/
Kontakt: pure@au.dk


Copenhagen Business School
CBS Bibliotek
Forskningsportal: http://www.cbs.dk/forskning
Kontakt: research.lib@cbs.dk


Danmarks Tekniske Universitet
DTU Bibliotek
Forskningsportal: http://orbit.dtu.dk/en/
Kontakt: orbit@dtu.dk


IT Universitet i København
ITU Research Support
Forskningsportal: http://en.itu.dk/Research
Kontakt: pure@itu.dk


Københavns Universitet
Forskningsportal: http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/
Kontakt: curis@adm.ku.dk


Roskilde Universitet
Roskilde Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://www.ruc.dk/forskning/
Pure-kontor: http://rub.ruc.dk/for-ansatte/forskersupport/naar-du-forsker/forskningsregistrering/
Kontakt: rucforsk@ruc.dk


Syddansk Universitet
Syddansk Universitetsbibliotek
Forskningsportal: http://www.sdu.dk/forskning
Pure-kontor: http://www.sdu.dk/forskning/forskningspublicering/pure
Kontakt: puresupport@bib.sdu.dk


Samarbejdspartnere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
KADK Bibliotek
Forskningsportal: https://kadk.dk/forskning-og-kunstnerisk-udviklingsvirksomhed
Kontakt: leri@kadk.dk


Region Hovedstaden
Purekontor:
Kontakt: Pure@regionh.dk


Øvrige Pure-kollegaer i Danmark

University College Danmark
UC Viden
Vidensportal: https://www.ucviden.dk/portal/
Kontakt:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
RSS