Det Danske Pure-samarbejde

Det Danske Pure-samarbejde – i det følgende kaldet Pure-samarbejdet – er et fællesskab for universiteter, som benytter de danske universiteters datamodel i Pure-systemet. Pure-samarbejdet har som formål på vegne af de deltagende institutioner at indgå i dialog med leverandøren, Elsevier-Aalborg, om vedligeholdelse, prioriteringer og videreudvikling af Pure til forskningsregistrering mv. på universiteter.

Pure-samarbejdet har til opgave at bidrage til et funktionelt og driftssikkert forskningsregistreringssystem, som danner basis for en samlet national model for forskningsregistrering, forskningsanalyse og forskningsformidling.