Pure brugerdagene 2021 – Program

Pure Brugerdagene
2021

Dag 1:  9:30-14:15

Del I: Pure og universiteterne

Vi starter med status fra vores lokale Pure univers.

9:30 – 9:45

Velkommen, praktisk og introduktion

9:45 – 10:15

Formand, Pure Styregruppen
Nyt fra styregruppen
Styregruppens arbejde siden sidste år og visioner for fremtiden.

10:15 – 10:35

Pure kollegaer
Universitet nr. 1-4
Aktuel Pure status
Kort præsentation af aktuel Pure installation. Største system ændringer, største udfordring det sidste års tid.

10:35 – 11:00

Diskussioner i grupperum efter interesse.

11:00 – 11:10

Pause – grupperum er åbne for alle, der ønsker at fortsætte diskussionen.

Del II: Forskernes univers

Hvordan forskerdata indgår i forskellige beslutningsgrundlag, og hvordan forskningsprojekter bliver profileret, udvalgt og finansieret.

Universitetet

11:10 – 12:00

Gitte Rønholt Hvidt, MBA
Senior strategisk analytiker, SDU Analytics

Forskerdata som strategisk ledelsesinformation.
Om tilgangen til at arbejde med forskerdata som strategisk ledelsesinformation på SDU.

12:00 – 12:45

Frokostpause – grupperum er åbne for alle, der ønsker at mødes med andre.

Fonde

12:45 – 13:xx

Thomas Alslev Christensen, ph.d.
Head of Impact, Novo Nordisk Fonden

Fondens brug af data til vurdering af projekter og samfundsmæssig impact.

13:xx – 14:00

Ulla Jakobsen
Senior Grant Manager, Lundbeckfonden

Forsker- og forskningsprojektdata som baggrund for bevilling af fondsmidler.

14:00 – 14:15

Afrunding af dag 1