Pure Brugergruppen

Pure Brugergruppen er et forum for erfaringsudvekling og vidensdeling blandt Pure Styregruppens medlemsinstitutioner. Brugergruppen afholder to brugerdage årligt, hvor der er mulighed for at møde andre brugere og hvor leverandøren, Elsevier-Aalborg, vil præsentere nyheder og udviklingsplaner. Møderne afholdes af institutionerne på skift og værtsinstitutionen er ansvarlig for udarbejdelse af dagsordenen.

Følgende faste punkter indgår altid i mødet:
    • Nyt fra Elsevier
    • Nyt fra brugerne
Brugergruppen kan efter behov og interesse etablere indsatsområder, der kan fungere løbende mellem brugerdagene. Hvert indsatsområde udpeger en tovholder som koordinerer med de øvrige indsatsområders tovholdere. Tovholderne refererer til PSG.

Indsatområderne har mulighed for at bidrage med og koordinere ønsker til Elsevier-Aalborgs Roadmap. Indsatsområderne har mulighed for at oprette mailinglister til kommunikation.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
RSS