Styregruppen

Pure-samarbejdet ledes af en styregruppe, som består af et fast medlem fra hver af de deltagende institutioner. Styregruppen afholder mindst 2 møder årligt, og der kan sendes en stedfortræder for et fast medlem, hvis dette er meddelt Styregruppens formand. De deltagende institutioner udpeger sit Styregruppemedlem blandt institutionens ansatte.

Andre institutioner kan optages i Pure-samarbejdet efter nærmere aftale. Ved indtræden i samarbejdet aftales de nærmere vilkår for deltagelse i Styregruppens arbejde.

Pure-styregruppens repræsentanter:

Danske Universiteter

  •    Gert Poulsen (gp.lib@cbs.dk), Copenhagen Business School (formand)
  •    Nils Thidemann (nt@aub.aau.dk), Aalborg Universitet (næstformand)
  •    Kira Stine Hansen (ksha@kb.dk), Roskilde Universitet
  •    Susanne Dalsgaard Krag (sudk@kb.dk), Aarhus Universitet
  •    Anne Thorst Melbye (atm@bib.sdu.dk), Syddansk Universitet
  •    Lise Mikkelsen (limik@dtu.dk), Danmarks Tekniske Universitet
  •    Svend Kragballe (svk@adm.ku.dk), Københavns Universitet
  •    Peter Forsmann (pfor@itu.dk), IT-universitetet i København

Samarbejdspartnere

  •    Lise Møller Eriksson (leri@kadk.dk), KADK – Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  •    Susanne Møller (susanne.moeller@regionh.dk), Region Hovedstaden
  •    Kira Stine Hansen (ksha@kb.dk), Det Kongelige Bibliotek

Fast stedfortræder

  •    Sidse Louise Schelde (sidses@ruc.dk), Roskilde Universitet

Elsevier

  •    Henrik S. Rasmussen (h.rasmussen@elsevier.com), Elsevier-Aalborg