Pure portal

Dette brugerspor har til hensigt at videndele, erfaringsudveksle og samarbejde omkring implementering og forbedring af Pure 5 standardportalen.

De deltagende universiteter og institutioner er for nuværende:

Aalborg Universitet
Status: Live
Portal adresse: https://vbn.aau.dk/da/
Kontakt: Anne Lykke, al@aub.aau.dk


Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Status: Live
Portal adresse: https://adk.elsevierpure.com/da/
Kontakt: Henning Grauballe, hgr@aarch.dk


Copenhagen Business School
Status: Live
Portal adresse: https://research.cbs.dk/da/
Kontakt: Dicte Madsen, dm.lib@cbs.dk


Danmarks Tekniske Universitet
Status: Live
Portal adresse: https://orbit.dtu.dk/en/
Kontakt: Birthe Krog, bikr@dtu.dk


Roskilde Universitet
Status: Live
Portal adresse: https://forskning.ruc.dk/da/
Kontakt: Lene Pedersen, lerope@ruc.dk


Syddansk Universitet
Status: Live
Portal adresse: https://portal.findresearcher.sdu.dk
Kontakt: Lone Grip, logr@bib.sdu.dk


Anne Lykke (al@aub.aau.dk) er udpeget til tovholder af dette brugerspor.

Link til Pure portalgruppens forums-side findes her

Login til portalgruppens arkiv

Henvendelser angående ændring eller opdatering af information på denne side kan sendes til Lone Grip (logr@bib.sdu.dk) eller Anne Lykke (al@aub.aau.dk).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
RSS