Pure brugerdagene 2021 – Program

Pure Brugerdagene
2021

Dag 1:  9:30-14:15

Del I: Pure og universiteterne

Vi starter med status fra vores lokale Pure univers.

9:30 – 9:45

Velkommen, praktisk og introduktion

9:45 – 10:15

Formand, Pure Styregruppen
Nyt fra styregruppen
Styregruppens arbejde siden sidste år og visioner for fremtiden.

10:15 – 10:30

AU, CBS, DTU og KU
Aktuel Pure status
Kort præsentation af aktuel Pure installation. Største system ændringer, største udfordring det sidste års tid.

10:30 – 10:35

10:35 – 10:55

Introduktion til diskussioner i grupperum

Diskussioner i grupperum efter interesse.

10:55 – 11:05

Pause – grupperum er åbne for alle, der ønsker at fortsætte diskussionen.

Del II: Forskernes univers

Hvordan forskerdata indgår i forskellige beslutningsgrundlag, og hvordan forskningsprojekter bliver profileret, udvalgt og finansieret.

Universitetet

11:05 – 11:10

11:10 – 12:00

Introduktion

Gitte Rønholt Hvidt
Senior strategisk analytiker, SDU Analytics

Forskerdata som strategisk ledelsesinformation.
Om tilgangen til at arbejde med forskerdata som strategisk ledelsesinformation på SDU.

12:00 – 12:45

Frokostpause – grupperum er åbne for alle, der ønsker at mødes med andre.

Fonde

12:45 – 12:50

12:50 – 13:20

Introduktion

Thomas Alslev Christensen, ph.d.
Head of Impact, Novo Nordisk Fonden

Fondens brug af data til vurdering af projekter og samfundsmæssig impact.

13:20 – 13:50

Ulla Jakobsen
Senior Grant Manager, Lundbeckfonden

Forsker- og forskningsprojektdata som baggrund for bevilling af fondsmidler.

13:50 – 14:00

14:00 – 14:15

Spørgsmål til fonde

Afrunding af dag 1

Pure brugerdagene 2021 – Programtema

Programmet i store træk

I år drejer Pure Brugerdagene sig om forsker- og forskningsprofilering.

Programmet består af oplæg fra personer, der gennem data og kommunikation på hver sin måde arbejder med at tiltrække de rigtige samarbejdspartnere.

Vi ser på, hvilke overvejelser man gør sig på begge sider af forskningen, herunder hvad forskere og forskningsinstitutioner gør for at tiltrække nye forskningsmidler og samarbejdspartnere. Vi undersøger, hvordan fonde og erhvervslivet måler og vejer forskning, og hvordan de afgør hvilke forskningsprojekter de går ind i.

Dag 1: Efter en opdatering fra Pure styregruppen starter programmet med oplæg om anvendelse af data i profilering af forskningsprojekter.

Dag 2: Programmet fortsætter med case-baserede oplæg, som giver indblik i samarbejdet mellem forskere og erhvervslivet. Vi får levende eksempler på, hvordan forskning er blevet til virkelighed – eller en anden slags virkelighed ;o).

Kontakt arrangørerne af Pure brugerdagene 2021: au.pure <snabel-a> kb.dk.

Arrangørgruppen består af AU Pure, Det Kgl. Bibliotek (Aarhus) og Pure-kontoret, Universitetsbiblioteket SDU.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
RSS