Pure brugerdagene 2021 – Program

Pure Brugerdagene
2021

Dag 1:  9:00-14:00 (cirkatider)

Del I: Pure og universiteterne

Vi starter med status fra vores lokale Pure univers.

Gert Poulsen, CBS
Formand, Pure Styregruppen

Nyt fra styregruppen
Styregruppens arbejde siden sidste år og visioner for fremtiden.

Repræsentanter
Universitet nr. 1-4
Aktuel Pure status
Kort præsentation af aktuel Pure installation. Største system ændringer, største udfordring det sidste års tid. Diskussioner i grupperum efter interesse og behov.

Del II: Fra begge sider af forskningen

Hør hvordan forskerdata på forskellig vis indgår i bevillingsgivernes og modtagernes beslutningsgrundlag, og hvordan forskningsprojekter bliver profileret, udvalgt og finansieret.

Forskere og universiteter

Gitte Rønholt Hvidt, MBA
Senior strategisk analytiker, SDU Analytics

Forskerdata som strategisk ledelsesinformation.

Om tilgangen til at arbejde med forskerdata som strategisk ledelsesinformation på SDU.

Fonde

Thomas Alslev Christensen, ph.d.
Head of Impact, Novo Nordisk Fonden

Fondens brug af data til vurdering af projekter og samfundsmæssig impact.

Ulla Jakobsen
Senior Grant Manager, Lundbeckfonden

Forsker- og forskningsprojektdata som baggrund for bevilling af fondsmidler.